Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåbsliturgien

DÅBSSALME (448,1-3)

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.

Fyldt af undren er vi i din nærhed!
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tager imod os.

 

LOVPRISNING OG BØN

Præsten siger:

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

 

Lad os alle bede!

Vi takker dig, himmelske Fader,
fordi du ved din enbårne Søn
har givet os den hellige dåb,
hvori du gør os til dine børn
og skænker os Helligånden
med syndernes forladelse og det evige liv.

Vi beder dig:

Tag i nåde mod dette barn (disse børn),
som vi bærer frem for dit ansigt.

Indlem det (dem) i din menighed,
og bevar det (dem) i dit samfund både her og efter døden!

 

SKRIFTLÆSNING

Præsten fortsætter, og menigheden rejser sig.

Således taler vor Herre Jesus Kristus:

Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

 

Evangelisten Markus skriver:

Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

 

KORSTEGNELSE

Barnet - dersom der er flere børn, hvert barn for sig - bæres hen til døbefonten.

Præsten tegner derefter med hånden kors for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger:

Modtag det hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

 

Hvad er barnets navn? - N.N.

 

TROSBEKENDELSE

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
- Ja!

Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber?
- Ja!

Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
- Ja!

Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?
- Ja!

Vil du døbes på denne tro?
- Ja!

 

DÅBSHANDLING

Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger:

N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

 

Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger:

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.

Dersom flere skal døbes, gentages for hver enkelt afsnittene fra korstegnelsen til og med håndspålæggelsen.

 

FADERVOR

Herunder lægger præsten - eller forældre og faddere - hånden på den døbtes (de døbtes) hoved.

Menigheden og præsten siger:

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen.

Fred være med dig (jer)!

 

FADDER- OG FORÆLDRETILTALE

Menigheden sætter sig. Præsten taler til barnets (børnenes) faddere og forældre.

 

DÅBSSALME (448,4-6)

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfte-ord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!

Melodi: Egil Hovland, 1976 / Tekst: Svein Ellingsen 1971