Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Graverens råd om gravsteder

Kirkegårdsvedtægter

I vedtægterne for kirkegården står om de bestemmelser der gælder for kirkegården, herunder om de rettigheder og pligter der tilkommer en gravstedsejer.

Vedtægter for gammel kirkegård 

Vedtægter for nye kirkegård

Vedligeholdelse

Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for vedligeholdelse af gravstedet i overensstemmelse med kirkegårdens vedtægt. Man kan vælge

a) selv at vedligeholde gravstedet
b) overlade vedligeholdelsen til graveren for et år ad gangen mod betaling af den til enhver tid gældende takst
c) oprette et gravstedslegat, som dækker hele fredningsperioden. Nærmere oplysninger herom kan fås hos graveren eller kirkeværgen.
d) gravsteder i ukendtes plæne samt fælles plæne med mindeplade, disse arealer vedligeholdes af graveren. Gravstedsejere betaler for vedligehold, en fredningsperiode af gangen (urner - 10 år eller kister - 30 år).
 

Gravminder

Der må ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse, form eller indskrift og udstyr virker skræmmende eller upassende for kirken eller kirkegården.

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravsteder forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

Gravsted med mindesten - traditionelt gravsted

Et gravsted kan omfatte 1-4 gravpladser og således være dobbeltgravsted eller familiegravsted.
Man kan selv anlægge gravstedet efter anvisning fra graveren.
Kirkegårdsvedtægterne skal respekteres.
Gravstedet kan tilplantes inden for det hækindrammede område i samråd med graveren.
Blomster og kranse anbringes ligeledes inden for det hækindrammede område.
Ral kan købes af graveren.

Urner, der ønskes anbragt i et traditionelt gravsted, kan placeres i gravsted til kister, også selvom der i forvejen er sat en kiste ned.

Gravstedet kræver pasning og vedligeholdelse.
Fredningstiden er 30 år.

Gravsted i plæne

Gravstedet er placeret i et græsareal, som er udlagt til mindeplader. Pladen lægges i niveau med græsset. Denne nedlæggelse foretages af graveren. Vendbare vaser kan købes af graveren.

Visne buketter fjernes af graveren i forbindelse med græsslåning.

Fredningstiden er 10 år.
 

Kistegravsted i plæne

Gravstedet er placeret i et græsareal.
Blomster og kranse anbringes på mindestenen.

Visne buketter fjernes af graveren i forbindelse med græsslåning.

Fredningstiden er 30 år.
 

Anonym fællesgrav

Gravstedet er placeret syd for kirken. Før valg af denne begravelsesform må man gøre sig klart, at graven er helt anonym. Der kan ikke placeres gravsten eller planter. De pårørende kan ikke overvære nedsættelsen og det oplyses ikke, hvor urnen er nedsat.

Fællesgraven vedligeholdes af graveren.

Fornyelse kan ikke finde sted.

 

Reservering af gravsted

Det er muligt at reservere et gravsted til senere brug. Det koster kun renhold for et år ad gangen. Tilbuddet er dyrest for ikke-medlemmer af Folkekirken. 

 

Urnenedsættelse

Urnenedsættelse foregår i graverens arbejdstid mandag-torsdag kl. 7-14.30. Der er forskellige muligheder for at personliggøre urnenedsættelsen, kontakt da graveren for at høre nærmere.