Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Salmekanon

Salmekanon

Den 15.8.12 vedtog menighedsrådet i Højby, at vi fremover vil tage udgangspunkt i denne salmekanon, når vi vælger salmer til gudstjenesterne. Ved almindelige gudstjenester vælger vi mindst 3 salmer herfra.

Vil du gerne høre salmerne eller se hele teksten, kan du finde dem her http://dendanskesalmebogonline.dk/

Har du kommentarer til vores kanon, kan du skrive til sognepræst Carsten Andreassen på  caan@km.dk.

2                    Lover den Herre

3                    Lovsynger Herren

7                    Herre Gud! Dit dyre navn og ære

10                 Alt, hvad som fuglevinger fik

11                 Nu takker alle Gud

13                 Måne og sol

15                 Op al den ting

26                 Nærmere, Gud, til dig

29                 Spænd over os dit himmelsejl

31                 Til himlene rækker din miskundhed, Gud

36                 Befal du dine veje

41                 Lille Guds barn, hvad skader dig

46                 Sorrig og glæde

49                 Ingen er så tryg i fare

50                 Under dine vingers skygge

52                 Du Herre Krist

54                 Hvad mener I om Kristus

68                 Se, hvilket menneske

69                 Du fødtes på jord

70                 Du kom til vor runde jord

121               Dejlig er jorden

136               Dejlig er den himmelblå

192               Hil dig, frelser og forsoner

217               Min Jesus, lad mit hjerte få

260               Du satte dig selv i de nederstes sted

266               Mægtigste Kriste,

289               Nu bede vi den Helligånd

290               I al sin glans nu stråler solen

291               Du, som går ud

292               Kærligheds og Sandheds Ånd

298               Helligånden trindt på jord

299               Ånd over ånder, kom ned fra det høje

300               Kom, sandheds Ånd! og vidne giv

309               Bøj, o Helligånd os alle

318               Stiftet Guds Søn har på jorden

320               Midt i blandt os er Guds rige

321               O kristelighed

323               Kirken den er et gammelt hus

335               Flammerne er mange, lyset er ét.

336               Vor Gud han er så fast en borg

365               Guds kærlighed ej grænse ved

367               Vi rækker vore hænder frem

369               Du, som gir os liv

370               Menneske, din egen magt

371               Du fylder mig med glæde

373               Herre, jeg vil gerne tjene

375               Alt står i Guds faderhånd

392               Himlene, Herre, fortælle din ære

401               Guds ord det er vort arvegods

402               Den signede dag

403               Denne er dagen, som Herren har gjort

404               Lover Herren! Han er nær

413               Vi kommer, Herre, til dig ind

414               Den mægtige finder vi ikke

441               Alle mine kilder

448               Fyldt af glæde

471               O glædelig dag

478               Vi kommer til din kirke, Gud

484               Du, som vejen er og livet

487               Nu fryde sig hver kristenmand

492               Guds igenfødte, nylevende sjæle

494               Kærlighed fra Gud

496               Af dybsens nød

518               På Guds nåde

522               Nåden er din dagligdag

538               At sige verden ret farvel

541               Vær du mig nær!

557               Her vil ties, her vil bies

561               Jeg kender et land

577               Vor tro er den forvisning på

587               Guds egen kære Søn

588               Herre, gør mit liv til bøn

613               Herre, du vandrer forsoningens vej

634               Du ved det nok, mit hjerte

658               Når jeg er træt og trist

675               Gud, vi er i gode hænder

678               Guds fred er glæden i mit sind

688               Skal kærlighed sin prøve stå

696               Kærlighed er lysets kilde

721               Frydeligt med jubelkor

722               Nu blomstertiden kommer

725               Det dufter lysegrønt af græs

726               Gad ud, min sjæl, betragt med flid

728               Du gav mig, o Herre

729               Nu falmer skoven

732               Dybt hælder året i sin gang

733               Skyerne gråner og løvet falder

736               Den mørke nat forgangen er

743               Nu rinder solen op

745               Vågn op og slå på dine strenge

747               Lysets engel går med glans

749               I østen stiger

750               Nu titte til hinanden

751               Gud ske tak og lov

752               Morgenstund har guld i mund

754               Se, nu stiger solen

Musik

Der er ingen begivenheder.