Syng-dig-glad gudstjeneste

Syng-dig-glad gudstjeneste

Forhistorie

I 2016 ansatte Højby Kirke Julie Ben Semmane som rytmisk kirkemusiker. For at udnytte Julies evner som korleder og sanger indførte vi Syng-dig-glad gudstjenesterne, som i første omgang ”blot” var en almindelig søndagsgudstjeneste med større fokus på sangglæde. Vi indførte gospelsang, sange fra Taizé og nyere, danske salmer.

Sideløbende oprettede vi en liturgigruppe, som skulle udarbejde en ny liturgi til disse Syng-dig-glad gudstjenester. Gruppen bestod af personale, trofaste kirkegængere og et par stykker, som stort set aldrig går i kirke, men som gerne vil. Gruppen mødtes en del gange over en periode på 2 år. Vi arbejdede efter inspiration fra de svenske Modeus-brødres ideer. Det betød, at vi startede med at fortælle hinanden vores ”gudstjenestehistorie”. Vi fik – to og to – 15 min til at fortælle, hvad gudstjeneste har betydet i vores liv. Derefter gik to grupper sammen og vi hørte, hvad der var blevet fortalt i de helt små grupper. 4’er grupperne skulle slutte deres samtaler af med at opstille nogle fælles værdier for, hvad gudstjeneste betyder for gruppens medlemmer. Derefter havde vi en del undervisning om liturgi (ved Carsten Andreassen). Sideløbende spurgte Carsten i vidt forskellige sammenhænge, hvilke værdier mennesker værdsætter ved en god gudstjeneste. Carsten spurgte konfirmandforældre, ældreformiddage, menighedsrådet, konfirmander og ved kirkefrokost. Alle disse inspirationer blev bragt sammen med liturgigruppens egne værdier – for til sidst at blive kogt ned til fire kerneværdier. Disse fire kerneværdier har derefter stået som vore pejlemærker for en god gudstjeneste. Vi har valgt flg. fire kerneværdier: glæde, nærværende, relationer og spiritualitet. Hele processen har betydet gode samtaler om, hvad vi mener med de forskellige kerneværdier.

Til sidst har liturgigruppen udformet den nuværende Syng-dig-glad gudstjenestes forløb. Det var i sig selv en grundig proces. De fire kerneværdier har været vore pejlemærker. Vi har så delt gudstjenesten op i dens grundstruktur: 1) Ankomsten/indledningen 2) Ordet, 3) Måltidet, 4) Sendelsen. For hvert led har vi skitseret, hvordan en almindelig søndagsgudstjeneste ser ud og vi har overvejet, hvordan vi får vore fire kerneværdier tydeligere frem. Skal vi fastholde, ændre eller fjerne de enkelte led fra søndagsgudstjenesten, og skal vi indføre nye led, som bedre imødekommer vore kerneværdier?

7 gange afholder vi disse gudstjenester i 2018. Hver gang søndag kl. 17 med mad bagefter.

 

Selve liturgien

Vi fandt frem til flg. liturgi. Den kommer her i en kommenteret version:

 1. Opfordring til at tænde lys før gudstjenesten
  • I våbenhuset får kirkegængerne et fyrfadslys og en lille infoseddel, hvorpå der står, at de kan tænde lys i døbefonten – for noget, de ønsker at ”tage med i kirke” denne dag.
   2 værter tager imod kirkegængerne og introducerer nye for lysene + opfordrer dem til at sætte sig i den forreste del af kirken.
  • Desuden får de tilbudt at bruge en ”Syng-dig-glad dagbog”, som de kan skrive deres navn på og evt. opbevare i Våbenhuset mellem gudstjenesterne. Vi uddeler også tuscher/blyanter at skrive med.
 2. Bedeslag med syngeskål
  • Først 1 slag på dybeste skål, dernæst 3 x 3 slag på tre andre skåle.
 3. Indgangsspil
 4. Synge (måske lidt mere rolig salme)
 5. Intro og fælles hilsen
  • hvor vi 1) hilser på hinanden og 2) nævner ”hvad der er sket i ugens løb (særligt fokus på det positive) og som har en vis relation til dagens tema og som 3) præsenterer tema m.m. og leder over i
 6. Bøn
 7. Genfortælling af bibeltekst
 8. Trosbekendelsen siges (står på skærmene)
 9. Synge (typisk gospel)
 10. Prædiken (gerne som dialog)
 11. Bøn, 3 min stilhed og Taizésang
  • Bønssedler
   Hver kirkegænger har fået en seddel og en blyant i våbenhuset før gudstjenesten. Kirkegængerne opfordres nu til at skrive egne bønner eller stikord. Sedlerne samles ind og bedes af CA
  • 3 min stilhed – med musik
   • Opfordring til 1) bede en bøn 2) overveje de tændte lys i døbefonten 3) overveje gudstjenestens tema eller prædiken

   • Herunder samler værterne sedlerne sammen og CA tjekker, at CA kan læse sedlerne

  • Bøn fra bønssedlerne – CA deler bønnerne op i ”sørgelige” og ”tak”, så Julie kan fornemme, hvilket svar hun skal sætte i gang. Enten sige: ”Derom ber vi…” [Herre, hør vor bøn] eller sige ”Giv mig et amen til det” [gospel-amen] Svarene står på skærmene.
 12. Optakt til nadver
  • Gerne lidt grundig optakt, som knytter dagens tema sammen med nadveren
 13. Stilhed (måske markere tiden med syngeskål)
 14. Fadervor i kor
 15. Indstiftelsesord
 16. Uddeling m. Taizésang
  • En af værterne deler brød ud.
 17. Bortsendelsesord
 18. Nadververs
  • Samme Taizésang som under uddelingen
 19. Ønsk hinanden en god dag
  • Ønsk en dejlig dag til dem, der står omkring dig + tag en flyer med fra våbenhuset til en nabo… så hun kommer næste gang
 20. Overvej et lille skridt
  • Mads spiller meditativt: Overvej et lille skridt, du vil tage efter denne gudstjeneste… Opsummering fra stemningen (glæde), sang, prædiken… Er der noget, der har sat noget i gang i dig?
  • Skriv evt. i din Syng-dig-glad dagbog
 21. Fast afslutningssalme
  • 862 Gå i mørket med lyset
 22. Meddelelser
 23. Velsignelsen synges
  • samtidig med, at præsten løfter hænderne lysende
 24. Syngeskål afslutter gudstjenesten
 25. Udgangsspil

Syng-dig-glad gudstjeneste

02
FEB

Syng-dig-glad gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 2. februar 2020, kl. 17:00
Kirke, Højbyvej, Odense, Danmark

08
MAR

Syng-dig-glad gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Søndag d. 8. marts 2020, kl. 17:00
Kirke, Højbyvej, Odense, Danmark

13
APR

Syng-dig-glad gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Mandag d. 13. april 2020, kl. 17:00
Kirke, Højbyvej, Odense, Danmark
Ophavsret: